Nieuwe mediation

De klassieke vorm van mediation voldoet niet meer aan de moderne eisen van onze maatschappij. Daar waar de mediator "lui, dom, dakloos en bot" zou moeten zijn, volgens de oprichter van The Lime Tree Steve Whittaker, houd ik hier een pleidooi voor het onmiddellijk afschaffen van twee van de door hem genoemde eigenschappen, namelijk lui en dom.


Steeds vaker staan goed geïnformeerde en gefortuneerde organisaties en bedrijven tegenover minder geschoolde en slecht in de slappe was zittende individuen, en dan wordt van de mediator meer gevraagd dan de klassieke passieve rol. En zelfs in 'simpele' burenruzies, familievetes of relationele conflicten is meestal één partij sterker dan de ander. 

Nog los van het dedain voor cliënten dat spreekt uit de typeringen lui en dom (zij betalen bij de mediator weliswaar minder dan bij een advocaat maar mogen toch wel degelijk enige inzet en denkvermogen verwachten voor het prijskaartje dat er doorgaans aanhangt) is er bij de oplossing van een conflict op de 'ouderwetse' manier sprake van rechtsongelijkheid.

Volgens Whittaker moet je als mediator intelligent dom zijn waar het om inhoud van het conflict gaat. De inhoudelijke oplossing komt volgens hem niet van de mediator. Mijns inziens werkt dat alleen als de partijen aan tafel volledig gelijkwaardig zijn. En dat betekent op gelijk niveau geïnformeerd over de inhoud, op gelijk niveau in staat de inhoud te beïnvloeden en op gelijk niveau de inhoud kunnen beoordelen. Meestal gaat het dan om partijen die allebei op allerlei vlakken evenveel in hun mars hebben, en gek genoeg komen die er vaak onderling prima uit. 

Het gaat veel vaker mis als één van de partijen gefrustreerd raakt door een achterstand op inhoud.  Slechts een deel van de inhoud ter beschikking gekregen, geen vat kunnen krijgen op de loop der dingen, niet precies begrijpen wat er gebeurt; het zijn gekende bronnen van conflicten. 

En op het moment dat een conflict met zo'n oorzaak uit de hand loopt, voldoet een mediator die zichzelf als dom en lui presenteert niet meer.  Dan wordt een actieve houding verwacht waarin je als mediator meedenkt over oplossingen, de sterkere partij ongevraagd uitlegt waarom die in het voordeel is en de zwakkere partij inhoudelijk ondersteunt in de betogen naar de sterkere partij. 


En dat allemaal zonder als mediator zelf partij te worden. Want dakloos, in de zin van onpartijdig, moet je als mediator altijd blijven. En bot zijn mag, als dat het proces versnelt.


Mr. Peter Maarsen

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0